top of page

Assessments

Ontwikkel assessment

Hoe goed is de match tussen jouw kwaliteiten en jouw functie en werkomgeving? De uitkomsten van dit onderzoek zijn onmisbaar bij het gericht werken aan jouw ontwikkeling. De uitkomsten maken duidelijk welke punten wel ontwikkelbaar zijn en welke niet.

Selectie assessment

Bij een selectietraject zoek je de juiste kandidaat voor de vacature.

De juiste persoon op de juiste plaats garandeert immers topprestaties en werkplezier! Met behulp van een selectieassessment wordt de match tussen functie en persoon helder en eenduidig in kaart gebracht.

Dit zorgt voor een goed gefundeerde afwijzing of benoeming.

bottom of page