top of page

Persoonlijke coaching

Bij deze coaching krijg je begeleiding en ondersteuning bij het behalen van zelfgekozen doelen, zodat je ze ook echt kunt halen. Je onderzoekt je mogelijkheden en je oefent met nieuwe inzichten in de dagelijkse praktijk. Hierdoor vergroot je je zelfvertrouwen en je persoonlijke effectiviteit.


Dat doen wat nodig is om zicht te krijgen op je eigen functioneren, om eventuele belemmeringen weg te nemen, om effectieve interactiepatronen aan te leren en resultaat te behalen in concrete situaties.

De coachgesprekken zijn doelgericht, gestructureerd en interactief. Jij en je coach zijn gelijkwaardige partners.

bottom of page