top of page

Teamcoaching

Bij teamcoaching wordt het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor teamontwikkeling en teamresultaten gestimuleerd. De aandacht is hierbij gericht op de te behalen teamresultaten en de gemaakte afspraken over de onderlinge omgang. De belemmerende patronen worden doorbroken zodat het team kan groeien in hun zelfredzaamheid en onderlinge betrokkenheid.

Een traject bestaat uit ongeveer 6 bijeenkomsten.

bottom of page