top of page

Projecten

Wij hebben diverse opdrachten uitgevoerd op het gebied van persoonlijke coaching, teamcoaching, teambuilding, intervisie, cultuurdiagnose en ontwikkeling, selectie, 360˚feedback, loopbaanoriëntatie. Daarnaast heb ik werksessies gegeven over het toepassen van theorie U in de dagelijkse werkpraktijk en vormen van zelforganisatie.

Deze opdrachten uitgevoerd voor onder andere ANWB, Gasunie, Gemeente Groningen, Gemeente Terschelling, Omgevingsdienst Groningen, UMCG, Prolander, RENN4, Rijksuniversiteit Groningen, SNN, Statengriffie Drenthe, Triade, Marketing Groningen en O2G2.

bottom of page