top of page

Persoonsanalyses

Persoonsanalyses

Persoonlijke Stijl

Gedragsanalyses geven inzicht in zowel de natuurlijke gedragsstijl van een respondent, als de stijl die hij laat zien als reactie op zijn omgeving. Dit middels het DISC-model van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston. Hoe pak ik zaken aan? Hoe ga ik te werk? Hoe communiceer ik graag? Maar ook: hoe werkt dat eigenlijk bij een ander?

Intrinsieke Motivatie

Wat vind ik echt belangrijk? Wat geeft mij de kick om zelf in beweging te komen? Soms weten we het zelf niet eens. Aan de hand van 6 drijfveren (gebaseerd op het werk van Eduard Spranger) maken de Drijfverenanalyses het onzichtbare zichtbaar. Weten waar we werkelijk voldoening uit putten, is de belangrijkste stap op weg naar “fluitend naar het werk”.

Denkpatronen

Welke denkfilters gebruik ik om naar de wereld om mij heen én naar mijzelf te kijken? Ben ik meer een gevoelsdenker of een structuurdenker? Waardeer ik mijzelf op basis van waargemaakte ambities? Of om de rollen die ik vervul? Via de denkdimensies van Hartman gaat er letterlijk een wereld open.

Emotionele Quotient

In hoeverre ben ik in staat om mijn eigen emoties (en die van anderen) aan te voelen, te verwerken en te reguleren? Onze emotionele intelligentie heeft een belangrijke impact op onze professionele en persoonlijke effectiviteit. En op ons vermogen om constructief samen te werken met anderen. Het EQ profiel is een praktisch, laagdrempelig en concreet hulpmiddel voor emotionele groei.

Please reload

bottom of page