top of page

Projecten

Leiderschapsontwikkeling

Het MD-programma is gestart met een TSI persoonsanalyse voor het management van de organisatie. De uitkomsten van deze analyses vormen de basis voor ontwikkelactiviteiten op individueel niveau en gezamenlijk niveau.
Daarnaast is een ‘groepsfoto’ van het management gemaakt. Deze groepsfoto moet inzicht geven in de kwaliteiten, de valkuilen en ontwikkelpunten van het management als geheel. Op basis van de groepsfoto zijn collectieve activiteiten voor zowel de groep als geheel, als voor deelgroepen benoemd.

Organisatie en Cultuurontwikkeling DIA

Binnen DIA heb met ik behulp van de waardenanalyse van Barrett Value Center de persoonlijke waarden, de waarden van de huidige cultuur en de waarden van de gewenste cultuur in kaart gebracht. Deze uitkomsten dienden als basis voor een organisatieontwikkeltraject met veel aandacht voor cultuurontwikkeling
Om de voortgang in de cultuurontwikkeling en het effect van van de organisatieontwikkeling te bepalen heb ik in 2007 een effectmeting en in 2008 de vervolgmeting uitgevoerd.

Leiderschapsontwikkeling FSSC

Na de reorganisatie van de financiële functie binnen de universiteit is het FSSC ingericht. De leidinggevenden van het FSSC volgen een meerjarig ontwikkeltraject dat start met een stevige blik in de spiegel. Hierbij heb ik de persoonsanalyses van TSI gebruikt.

Werving & Selectie

Gemeente Groningen wil voor afdeling Burgerzaken een nieuw managementteam samenstellen. Hiertoe zijn drie vacatures opengesteld.
Ik heb voor de functie Afdelingshoofd een softskill profiel opgesteld en deze gebruikt voor de vacaturetekst. Daarnaast heb ik het softskill profiel vertaald naar vragen en observeerbaar gedrag voor selectiegesprekken. Vervolgens hebben de geselecteerde kandidaten een TSI persoonsanalyse ingevuld waarvan de uitkomsten zijn vergeleken met het sofskillprofiel. Op basis van deze vergelijking heb ik een selectieadvies uitgebracht die de selectiecommissie heeft laten meewegen in hun selectiebesluit.

Coaching

Bij ANWB in Den Haag heb ik diverse trajecten begeleid op het gebied van persoonlijke coaching.  Ter ondersteuning van deze trajecten heb ik gebruik gemaakt van persoonsanalyses van TSI .

Waardenanalyse Leiderschap & Cultuur Gasunie

Met behulp van de waardenanalyse van Barrett Value Centre heb ik in kaart gebracht hoe de leidinggevenden binnen Gasunie de huidige en gewenste organisatiecultuur en leiderschapscultuur beleven. Nadat ik de uitkomsten heb gepresenteerd, zijn deze tijdens werksessies nader onderzocht en vertaald naar thema's voor een leiderschapsprogramma en cultuurontwikkeling.

Please reload

bottom of page