top of page

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers collega’s vragen om mee te denken over persoongebonden en functiegebonden vraagstukken en knelpunten. Dit meedenken gebeurt door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.


Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Een intervisiegroep heeft 3 tot 6 deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.

Continu begeleidt intervisie bijeenkomsten met behulp van praktische werkvormen en zorgt dat iedere deelnemer leert van de casusbespreking.

 

bottom of page