top of page

Toepassingen van TTI SI analyses

Talentontwikkeling

Het hebben van talent is nog geen garantie voor succes; dit talent moet ontwikkeld worden. Soms is de persoon in kwestie zich niet eens bewust van het eigen talent. Het benutten van het potentieel onder uw personeel is van groot belang om de concurrentie voor te blijven en uw medewerkers in te zetten op die plek waar zij het beste tot hun recht komen; tot voordeel van zichzelf en uw onderneming.

Teamontwikkeling

Werken in en met teams is altijd een uitdaging. Elk team bestaat namelijk uit individuen die elk hun eigen voorkeuren, ideeën, normen en waarden meenemen naar de werkvloer. Conflicterende voorkeuren, ideeën, normen en waarden kunnen tot frictie op de werkvloer leiden, hetgeen de productiviteit niet ten goede komt. Het creëren van een werkomgeving waarbinnen conflicten geminimaliseerd worden en waar op basis van vertrouwen wordt gewerkt is essentieel voor de groei van het team en van uw organisatie. Onze instrumenten kunnen worden ingezet om teamleden inzicht te laten krijgen in elkaars voorkeuren en aldus tot deze groei te komen.

Werving & Selectie

Hoe haalt u het beste talent binnen? Hoe krijgt u de juiste persoon op de juiste plek? Onze instrumenten kunnen helpen bij uw werving- en selectieproces; niet om het menselijk oordeel of intuïtie te ondermijnen of te vervangen, maar om een weloverwogen, gefundeerde beslissing mogelijk te maken. U kunt onze rapportages gebruiken voor en tijdens het sollicitatiegesprek, in combinatie met de informatie die de kandidaat zelf al naar voren heeft gebracht via het CV en de motivatiebrief. De rapportages helpen ook bij het objectief beoordelen van de geschiktheid van de kandidaat. U kunt zo het talent binnenhalen dat het beste past bij de functie en de bedrijfscultuur.

Leiderschapsontwikkeling

Goed leidinggeven vraagt om het vermogen om resultaten te behalen via anderen. Een goede leidinggevende weet hoe hij het beste kan omgaan met de mensen in zijn team of organisatie. Hij is nieuwsgierig, hij wil medewerkers leren kennen. Hoe pakken ze een taak of een project aan? Wat zet ze in beweging? Waar haken ze op af? Door zich werkelijk te verdiepen in de mensen aan wie hij leiding geeft weet hij hen effectiever en succesvoller te maken in datgene wat zij ondernemen.

Coaching

Waar wilt u als coach op inzetten tijdens het coachingstraject? Wat wordt de volgende carrièrestap van de coachee? Waar heeft de coachee behoefte aan? Wat zijn de sterke punten en waarin kan hij zich nog verbeteren? Dit zijn vragen waar elke coach mee te maken krijgt en die zowel coach als coachee graag beantwoord wil hebben. De instrumenten van TTI SI helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Het inzetten van de TTI SI instrumenten aan het begin of gedurende het coachtraject scheelt coaches veel tijd en creëert een duidelijk referentiekader voor zowel coach als coachee. Op deze manier kan er gericht naar de persoonlijke en zakelijke doelen van de coachee worden toegewerkt.

Please reload

bottom of page