top of page

Teambuilding

Teambuilding is gericht op het versterken van de onderlinge binding van teamleden. De kwaliteit van de onderlinge communicatie en samenwerking spelen een belangrijke rol. Het daarom belangrijk dat teamleden inzicht krijgen in de verschillende stijlen en behoeftes van de teamleden.

Het programma van een teambuilding duurt meestal een dag en wordt afgestemd op het doel en de specifieke omstandigheden.

bottom of page