top of page

Ontwikkeling van cultuur

Samen op zoek naar het 'waarom' van je organisatie. Wat zijn de kernwaarden van je organisatie, de beginselen - en wat is de toegevoegde waarde, wat maakt jullie uniek en onmisbaar?

Al gaat het financieel voor de wind, in de praktijk blijkt dat op termijn overleven alleen nog maar kan, als je ook kijkt naar de belangen van je omgeving. Intrinsieke motivatie is van doorslaggevend belang; alleen handelen uit eigenbelang kan nooit genoeg zijn.
Continu brengt met de 'waardenanalyse' het bewustzijn van je organisatie perfect in beeld. Wat zijn de gemeenschappelijke waarden? Hoe meer medewerkers en leidinggevenden die waarden kennen en ze ook delen, des te beter. Zo word je een 'waardengedreven' organisatie, een organisatie met een 'ziel'.

bottom of page