top of page

Selectie Afdelingshoofden


Gemeente Groningen wil voor afdeling Burgerzaken een nieuw managementteam samenstellen. Hiertoe zijn drie vacatures opengesteld.

Ik heb voor de functie Afdelingshoofd een softskill profiel opgesteld en deze gebruikt voor de vacaturetekst. Daarnaast heb ik het softskill profiel vertaald naar vragen en observeerbaar gedrag voor selectiegesprekken. Vervolgens hebben de geselecteerde kandidaten een TSI persoonsanalyse ingevuld waarvan de uitkomsten zijn vergeleken met het sofskillprofiel. Op basis van deze vergelijking heb ik een selectieadvies uitgebracht die de selectiecommissie heeft laten meewegen in hun selectiebesluit.

bottom of page