top of page

Cultuurontwikkeling


Binnen DIA heb met ik behulp van de waardenanalyse van Barrett Value Center de persoonlijke waarden, de waarden van de huidige cultuur en de waarden van de gewenste cultuur in kaart gebracht. Deze uitkomsten dienden als basis voor een organisatieontwikkeltraject met veel aandacht voor cultuurontwikkeling Om de voortgang in de cultuurontwikkeling en het effect van van de organisatieontwikkeling te bepalen heb ik in 2007 een effectmeting en in 2008 de vervolgmeting uitgevoerd.

bottom of page