top of page

Management Ontwikkeling

Het MD-programma is gestart met een TSI persoonsanalyse voor het management van de organisatie. De uitkomsten van deze analyses vormen de basis voor ontwikkelactiviteiten op individueel niveau en gezamenlijk niveau. Daarnaast is een ‘groepsfoto’ van het management gemaakt. Deze groepsfoto moet inzicht geven in de kwaliteiten, de valkuilen en ontwikkelpunten van het management als geheel. Op basis van de groepsfoto zijn collectieve activiteiten voor zowel de groep als geheel, als voor deelgroepen benoemd.

bottom of page