top of page

Waardendiagnose Leiderschap en Cultuur Gasunie

Met behulp van de waardenanalyse van Barrett Value Centre heb ik kaart gebracht hoe de leidinggevenden binnen Gasunie de huidige en gewenste organisatiecultuur en leiderschapscultuur beleven. Nadat ik de uitkomsten heb gepresenteerd, zijn deze tijdens werksessies nader onderzocht en vertaald naar thema's voor een leiderschapsprogramma en cultuurontwikkeling.

bottom of page